Diyarbakır Firma Rehberi - İş Rehberi

Diyarbakır OSGB - Sarya Med

Peyas mahallesi 314. sokak no:1/A Kayapinar/Diyarbakır
Tel: (412) 251 39 94 Cep: 0 (553) 476 12 47
Üye

İş Sağlığı ve GüvenliğiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre 2011 yılında meydana gelen 69 bin 227 iş kazasında 1700 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılı hariç son 10 yılda, on bin 723 işçi, yılda ortalama ise bin 72 işçi hayatını kaybediyor. İş kazalarının en büyük nedeni ise yetersiz önlemler ve denetimsizlik. İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle, ortak sağlık ve güvenlik birimleri firmaları ön plana çıktı. On iki yıllık işyeri hekimliği tecrübesiyle Diyarbakır’a hizmet veren Deva OSGB Genel Müdürü Dr. Şeyhmus Gökalp ile İş Güvenliği hakkında merak edilenleri, tehlikeleri ve yaptırımları konuştuk.    İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ne zaman yürürlüğe girdi ve bu kanun neleri getirmektedir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilmiş ve 30 Haziran 2012’de Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirtilen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Peki. Bu hizmetler nelerdir ve bu yükümlülükler yerine getirilmezse herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu? İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hemşiresinin çalıştırılması dışında Risk Analizlerinin, Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanması, Yangın Tatbikatlarının yapılması, çalışanlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin bakanlıkça belirtilen şekil ve sürelerde verilmesi, gerekli yerlere gerekli uyarıları ihtiva edecek tarzda ikaz levhalarının hazırlanıp asılması gibi birçok hizmeti kapsamaktadır. Bu yükümlülüklerin işverence yerine getirilmemesi durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İş Teftişi yapılmakta ve işverene çeşitli cezalar kesilmektedir. Örneğin Risk Analizlerinin yapılmamış olması durumunda 3000 TL ve ondan sonraki her ay için 4500 TL, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmamanın cezası her biri için 5000 TL, Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması halinde 1500 TL, ve bunun dışında birçok konuda ceza yazılmaktadır. Bu da işveren işin oldukça büyük bir maliyet demektir. Özellikle büyük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan sayısı arttıkça cezanın büyüklüğü de artmaktadır. Örneğin 100 işçisi olan bir işletmede sadece işçileri bilgilendirmeme ve eğitimlerinin yapılmamış olmasının cezası 200.000 TL’dir. Bunun için İşverenin ivedilikle bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Siz Deva OSGB olarak bu hizmetlerin hangilerini vermektesiniz? Biz DEVA OSGB olarak büyük, küçük tüm işletmelere işe, işyerine ve işçiye özgün iş sağlığı ve güvenliği hizmetini vermekteyiz. Bu kapsamda İşyeri Hekimliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hemşiresi hizmetinin yanında Risk Analizlerinin ve Acil Durum Eylem Planları ile Tahliye Planlarının hazırlanması, Çalışanların Eğitimi, İkaz ve Uyarı levhalarının hazırlanıp uygun yerlere asılması, İş kazalarına sebebiyet veren unsurların tarafımızca önceden tespit edilmesi ve bu risk unsurlarının iyileştirilmesi, her tesis ve makine için güvenlikli çalışma talimatlarının hazırlanması, çalışan özlük dosyalarının oluşturulması, yangın ve acil durum ekiplerinin oluşturulması, acil durum eylem planındaki ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi, yangın tatbikatlarının ve eğitimlerinin yapılması, ilkyardım eğitimlerinin verilmesi, İşe Giriş Muyanelerinin yapılması, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporunun verilmesi, Portör Muayenelerinin yapılması gibi bir çok hizmeti veriyoruz. Kısacası bizim Deva OSGB olarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini tüm boyutlarıyla ele alıp, hiçbir yönünü eksik bırakmadan bir bütün olarak vermek gibi bir hizmet anlayışımız var. Süreç yönetimi temeline dayanan çalışma anlayışımızda, işverenin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanında olumlu ve kalıcı bir iş güvenliği ve iş sağlığı kültürü geliştirme hedefi gözetmekteyiz. Birlikte çalıştığımız kuruluşların sağlık ve güvenlik içinde verimli çalışması için yasal gerekler ve deneyimlerimiz kapsamında eksikliklerini belirlemek, birikimimizi kullanarak çözümler üretmek, kurumsal gelişimine ve çalışma barışına katkı sağlamak gibi bir görev yüklendik. Tüm zamanımızı bunun için harcıyoruz ve özellikle Diyarbakır’daki işverenlerimiz başta olmak üzere bizimle çalışan tüm kuruluşlara kaliteli bir İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ertelendi mi? Şimdi bakın, yanlış anlaşılan bir şey var. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012’de yürürlüğe girdiği zaman İşverenlere belli bir süre tanıyordu. Bu süre tehlike sınıfına göre değişiyordu. 2014 Temmuz ayından itibaren tüm işverenler işçi sayıları ne olursa olsun bu yasa kapsamına alınacaktı. Ancak sanırım sürenin kısa olması sebebiyle işverenlerin hükümete baskısı sonucu bu süre bir miktar daha uzatılacak. Bizim öngörümüze göre 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihine ertelenecek gibi duruyor . Yani tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 5 ay sonra bu söylediğimiz tüm hizmetleri sunmak zorunda olacaklar. Az tehlikeliler için ise bu yükümlülük 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak. Konuşulanlar bu yönde, taslak üzerinde görüşmeler sürüyor ancak daha yasallaşmadı. www.dogugirisim.com  Bu haber 1300 kez okundu.

Facebook Yorumları
sms sitesi